Van boekenkist naar databank, Slot Loevestein kiest voor EnYoi

 

 

Bijna iedereen in Nederland kent het verhaal van Hugo de Groot die uit Slot Loevestein weet te ontsnappen door zich in een boekenkist te verstoppen. Wat veel minder mensen weten, is dat Slot Loevestein tegenwoordig een uitgebreid aanbod aan activiteiten en evenementen locaties biedt. Naast interactieve rondleidingen en uitstekende vergadermogelijkheden wordt de locatie ook gebruikt voor bruiloften en andere feesten. Om dit alles soepel te laten verlopen, wordt sinds kort gebruik gemaakt van de ERP software van EnYoi.

Verbeterslag

Directeur Ien Stijns kwam in de zoektocht naar een meer integrale aanpak op het gebied van administratieve processen uit bij EnYoi. “We wilden weer graag minder afhankelijk zijn van een derde partij voor wat betreft de inrichting, het onderhoud en de optimalisatie van het systeem. Daarnaast wilden we  zeker op het gebied van rapportages  een stevige verbeterslag bewerkstelligen.”

Werkplezier

Het doel van Stijns is om zo snel mogelijk duidelijk zichtbare verbetering van de organisatieprocessen te realiseren en op basis van heldere rapportages dagelijks inzicht te krijgen in de resultaten. “Als inzichtelijk wordt waar de gaten zitten en wat er verbeterd kan worden, kunnen we grote slagen maken op het gebied van efficiency en werkplezier.”

Toekomstbestendig

Ien Stijns benadrukt dat de keuze voor EnYoi niet alleen ingegeven is door functionele voordelen. “Het is zeker in het voordeel van EnYoi geweest dat ze als enige koppelen met het kassasysteem van TT, maar wij  investeren niet alleen in een systeem dat toekomstbestendig is. Wij vinden het ook belangrijk dat EnYoi als bedrijf zich kritisch opstelt en gebruik maakt van de input van de gebruikers om zowel haar producten als de eigen organisatie voortdurend te blijven ontwikkelen.”